O Veneri u Blizancima ili u 3. polju

"Sad emocije, ljubav spram suprotnog pola, lepota i radost, koja u njima živi, sem mladosti večne i igre zanosne, kao svoj princip, nameću ličnosti, kojoj će, naravno, sve to, život onakakav kakav jeste, pokušati da zanegira. Baš kao i u trećem znaku Blizanaca i ovde, zato što emotivni princip ljubavi, unutar čoveka, čuje glas razuma, koji ne pokušava da zanegura ljubav, već da je oblikuje, koji ne pokušava ništa drugo, sem toga, da je večno učini radosnom i da joj zanegira sav fatalizam, a ne ukidajući zanos, ukine sve tragično, što ljubav istinska u sebi nosi. Sad čovek, ovakvog emotivnog karaktera, bijući bitku sa stvarnošću, snagom libida ili prekomernim zanosom, nije važno, pokušava da ostane razuman, koliko je to moguće, radostan i kada to istinski nije, jer osmeh ovde i kada je ljubav tuga, sve skriva."

Goran Milekić, "Astropsihologija"