S Plutonom nema igre!

S Plutonom nema igre. Kada on nešto zacrta, znajte da će biti tako ili ga neće biti. Džef Grin u svojoj knjizi "Pluton" u vezi sa tim ističe:

"Postoje dve vrste evolucije - kataklizmička i neprekidna. Kataklizmička evolucija se događa u onom trenutku kada mnoge sile istovremeno kulminiraju, kako bi dovele do celokupnih preobražaja onih planova koje su zahvatile. Izgleda kao da je u pitanju nagla i iznenađujuća promena, ali nije tako. Promene su posledica delovanja mnogih evolucionih sila koje se susreću stremeći zajedno istom cilju. Sile otpora istovremeno predstavljaju prošlost i budućnost. Evolutivne sile stvaraju kataklizmu koja predstavlja budućnost kao posledicu prošlosti. U onom trenutku kada evolutivne sile promene postanu snažnije od sila otpora, dolazi do kataklizmične promene. Relativna snaga obe sile određuje intenzitet ilj magnitudu same karaklizme. Jednostavan primer kako se ovaj proces manifestuje u prirodi jeste zemljotres. U ljudskom društvu, afera Votergejt, koja je dovela do ostavke predsednika Niksona, takođe predstavlja jedan primer tog procesa. Nasuprot tome, evolucija koja se odvija ujednačeno i neprekidno, donosi postepene ili mirne cikluse razvoja koji traju izuzetno dugo. Ovaj tip evolucije daleko je blaži i nije kataklizmičan. Posmatrano sa stanovišta prirode ili nauke, ovaj tip evolucije sadrži u sebi malo ili nimalo sila Otpora prirodnim evolutivnim ciklusima života, na individualnom ili kolektivnom planu. Pluton je planetarni simbol koji stoji u vezi sa procesom evolucije, sa kolektivnog i individualnog stanovišta. On je primarni pokretač, prauzrok ili krajnje ishodište na koje se svi drugi planetarni faktori nadovezuju."